Rejestrowanie telefoniczne, odwoływanie wizyt komercyjnych oraz w ramach NFZ w poszczególnych poradniach:

Rejestracja ogólna, Plac Ratuszowy 1B        tel. 32 786 58 00
Rejestracja ogólna, ul. Staszica 4a.             tel. 32 786 59 00

A
+A

Rejestrowanie telefoniczne, odwoływanie wizyt komercyjnych oraz w ramach NFZ w poszczególnych poradniach:

Rejestracja ogólna, Plac Ratuszowy 1B        tel. 32 786 58 00
Rejestracja ogólna, ul. Staszica 4a.             tel. 32 786 59 00

Szanowni Państwo, system internetowej rezerwacji wizyt nadal działa w trybie wdrożeniowym. Sukcesywnie będziemy udostępniać możliwość rejestrowania się do nowych lekarzy i w szerszym zakresie czasowym. Ograniczeń tych nie ma rejestracja telefoniczna.

Wszelkie uwagi do działania e-rejestracji prosimy kierować na adres podany w prawym dolnym rogu strony ( wyłącznie z adresu zarejestrowanego w naszym systemie) lub zgłaszać telefonicznie do rejestracji tel. 32 786 58 00, 32 786 59 00. W pilnych przypadkach można poprosić o numer telefonu do administratora serwisu w administracji przychodni. Proszę o zapoznanie się z wpisem w sekcji : "Jak skontaktować się z administratorem? " poniżej.

Ostatnio występują problemy z e-rejestracją dotyczące kont z subkontami. Producent zablokował cześć funkcjonalności w związku z regulacjami RODO.

Do lekarzy POZ proszę rejestrować się z maksymalnie 7 dniowym wyprzedzeniem. Do lekarzy specjalistów często wymagane jest skierowanie , które trzeba posiadać w chwili rezerwacji terminu i dostarczyć w ciągu 14 dni od zarejestrowania się pod rygorem usunięcia rezerwacji. Skierowanie powinno być aktualne w chwili rezerwacji jak i w dniu wizyty.

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia rejestracji proszę sprawdzić foldery SPAM, OFERTY itp. i dodać domenę proelmed24.pl do bezpiecznych nadawców. W przypadku podania błędnego adresu e-mail (co często się zdarza) prosimy o korespondencję wysłaną z właściwego adresu z opisem problemu.  Konta z niedokończoną rejestracją lub błędami są aktywowane ręcznie przez administratora. W przypadku ponownego kliknięcia linku aktywacyjnego pojawia się wtedy komunikat że "kod został już wykorzystany". Oznacza to że można się logować bez dodatkowej aktywacji. W razie nietypowych problemów proszę spróbować zmienić przeglądarkę. Zalecane przeglądarki to Firefox, Microsoft Edge.   W razie pytań prosimy o telefon. Problemy techniczne i opinie proszę szczegółowo opisywać i zgłaszać na adres podany w prawym dolnym rogu. Podanie swojego numeru telefonu pomoże uzyskać szybką informację zwrotną.

Do obsługi strony polecamy przeglądarkę Firefox lub Internet Explorer. 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy rejestracji do lekarzy POZ i sprawdzenie:

 • Czy wybrana jest właściwa przychodnia (Łaziska Górne czy Łaziska Średnie)
 • Czy wybrana osoba to lekarz, do którego złożona jest aktualna, aktywna deklaracja

 

Do pediatry rejestrujemy wyłącznie dzieci CHORE .

 


1. eRejestracja

System eRejestracja przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u SWOJEGO lekarza dla wybranej poradni. Użytkownik może umawiać się na wizyty, odwoływać je oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. Aby wykonywać wymienione czynności, użytkownik musi posiadać aktywne konto. Portal posiada standardowy szablon wczytywany domyślnie podczas wejścia na stronę, istnieje również szablon o wysokim kontraście oraz powiększonej czcionce, stworzony dla osób posiadających osłabiony wzrok. Zmiana pomiędzy stylami strony możliwa jest po naciśnięciu ikony oka znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu. Napisy, widoczne po włączeniu alternatywnego wyglądu, pozwalają na zmianę rozmiaru czcionki.

2. Utworzenie konta

Dokonanie rezerwacji terminu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik posiada aktywne konto w systemie. Aby utworzyć konto należy nacisnąć przycisk „Utwórz konto” znajdujący się na pasku menu. Na portalu istnieją dwie możliwości zarejestrowania konta: metodą tradycyjną - posiadając osobisty adres e-mail (można posiadać wiele aliasów do tego samego konta e-mail), poprzez podpis cyfrowy. W systemie można też tworzyć subkonat np. dla dzieci. Konto tradycyjne utworzone jest w sposób znany na wielu portalach, wymagane jest jednak, by formularz wypełnić danymi zgodnymi z prawdą (dane będą weryfikowane w późniejszym etapie). Jest to niezbędny wymóg do uniknięcia przeszkód w dalszym użytkowaniu portalu. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane, reszta nie jest obowiązkowa. Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku „Utwórz konto” znajdującego się pod formularzem. System w tym momencie zweryfikuje poprawność danych i jeśli zostały wprowadzone niezgodnie z wymogami, utworzenie konta nie powiedzie się, a użytkownik zostanie poinformowany o nieprawidłowościach poprzez odpowiednie komunikaty. Aby je odczytać, należy najechać kursorem myszy na pole z czerwoną ramką. Po poprawieniu błędów ponownie nacisnąć przycisk „Utwórz konto”.

Zarejestrowanie użytkownika może dokonać również obsługa rejestracji w przychodni.

3. Logowanie do systemu

Logowanie dostępne jest dla użytkownika posiadającego aktywne konto w systemie eRejestracja. Kliknięcie przycisku „Zaloguj się” zamieszczonego w głównym menu przeniesie na stronę logowania. Po wykonaniu logowania użytkownik zostanie zalogowany i przeniesiony na stronę główną portalu. W przypadku problemów z logowaniem proszę skorzystać z opcji przypomnienia loginu i hasła. Wpisanie błędnego loginu lub hasła może spowodować zablokowanie konta.

4. Rezerwacja wolnego terminu

Zarezerwowanie terminu dostępne jest po naciśnięciu przycisku „Wolne terminy”, znajdującego się w głównym menu aplikacji. Zarezerwowanie terminu ułatwione jest poprzez określenie parametrów wyszukiwania, np. wyborze lekarza. Pozwala to zawężać wyszukiwane wizyty do tych, które interesują użytkownika. Należy pamiętać, że rezerwowanie wizyt jest możliwe wyłącznie dla zalogowanego użytkownika.

5. Moje konto

Po zalogowaniu w głównym menu aplikacji znajduje się przycisk „Moje konto”. Zakładka umożliwia zarządzanie kontem oraz rezerwacjami.

5.1. Zmień dane

W celu zmiany danych użytkownika, należy w zakładce „Moje konto” wybrać opcję „Zmień dane”. Użytkownik posiada możliwość zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu komórkowego. Pozostałe dane są tylko do odczytu i nie mogą zostać edytowane. Jeśli istnieje konieczność zmiany któregoś z nieaktywnych pól, należy powiadomić świadczeniodawcę.

5.2. Zmień hasło

Zmiana hasła użytkownika dostępna jest z menu „Moje konto” po wybraniu opcji „Zmień hasło”. Po otworzeniu strony należy wypełnić wszystkie pola oraz nacisnąć przycisk „Zmień dane”. Na adres e-mail użytkownika przyjdzie email z kodem aktywującym zmianę hasła.

5.3. Moje rezerwacje

Aby zobaczyć zarezerwowane przez użytkownika terminy, należy otworzyć „Moje rezerwacje” z menu „Moje konto”. Istnieje możliwość wybrania parametrów wyszukiwania wizyt poprzez wykorzystanie rozwijanych list. Po ustaleniu opcji wyszukiwania wizyt w celu ich wyświetlenia należy nacisnąć przycisk „Wyszukaj”

6. Subkonta

Subkonto jest kontem stworzonym dla podopiecznego przez opiekuna. Istnieje możliwość dodawania, zarządzania oraz usuwania subkont poprzez menu "Moje konto". Zarządzanie subkontem odbywa się z poziomu konta opiekuna.

Posiadanie subkonta jest konieczne do zarezerwowania terminu dla dziecka.

7. Zamawianie recept

Użytkownik portalu eRejestracja posiada możliwość zamówienia wizyty receptowej wyłącznie na leki, które zostały mu dawniej przepisane (leki stałe) i zarejestrowane w systemie mMedica. Przed pierwszym zamówieniem wizyty receptowej należy zgłosić to swojemu lekarzowi. System na dziś nie posiada zabezpieczeń przed zamówieniem wizyty w niewłaściwego lekarza. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wybranie poradni i lekarza. Zarezerwowanie wizyty receptowej możliwe jest po naciśnięciu na „Zamów receptę” w menu „Moje konto”. Z wyświetlonych list należy wybrać odpowiedniego świadczeniodawcę, specjalność oraz personel, a następnie użyć przycisku „Wyszukaj” w celu załadowania dostępnych leków. Lekarstwa, które mają zostać wypisane na recepcie, należy dodać do tabeli poprzez kliknięcie na ich nazwę, a następnie zatwierdzić wybór naciskając „Zatwierdź leki”. Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie, na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia i realizacji wizyty receptowej. Jeśli lekarz nie udostępnia wizyt receptowych w swoim harmonogramie funkcja będzie niedostępna.

W przypadku jeśli na liście brakuje oczekiwanych leków należy zarezerwować normalną wizytę w celu uzupełnienia listy. Następnie będzie można zmawiać je bez przeszkód. Po wypisaniu recepty system wyśle powiadomienie e-mail.

 

8. Powiadamianie  e-mail

Po zarejestrowaniu do lekarza pacjent może być powiadomiony o :

 • terminach wizyt,
 • konieczności dostarczenia skierowania.
 • dokonania rezerwacji terminu wizyty w przychodni.
 • zmianie terminu rezerwacji lub jej odwołania.
 • odwołaniu wizyty z powodu niedostarczenia skierowania i konieczności umówienia nowego terminu.
 • wypisaniu leku
Aby otrzymywać powiadomienia należy jednorazowo wypisać odpowiednią zgodę w rejestracji. Jest to prosty formularz zawierający nr. telefonu komórkowego, na który mają przychodzić powiadomienia lub adres e-mail.

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania

 

Jak skontaktować się z administratorem?

Adres administratora znajduje się w stopce u dołu strony. W przypadku zgłaszania błędu proszę o dokładne opisanie problemu, szczegółowe podanie na jakim systemie operacyjnym i jakiej przeglądarce występuje (nazwa , czy mobilna itp) . Proszę o załączenie zdjęć, jeśli to możliwe. Konieczne jest podanie jakiego konta dotyczy lub jakiego loginu dotyczy sprawa. Zgłoszenia można wysyłać jedynie z adresu e-mali zweryfikowanego w e-rejestracji. Zgłoszenia niepełne lub wysłane z innego adresu nie będą realizowane. W bardzo ważnych, pilnych sytuacjach, najlepiej po przeczytaniu informacji zawartych na tej stronie oraz w udostępnionej instrukcji obsługi można skontaktować się z pomocą techniczną w godzinach 8:30 - 18:00 pod numerem telefony +48 793521280

 

Na stronie/formularzu pojawiły się pola z czerwonym obramowaniem.

Oznacza to, że użytkownik przy wprowadzaniu danych popełnił błąd. Należy poprawić wszystkie pola oznaczone czerwonym obramowaniem.

 

W formularzu tworzenia konta użytkownika brakuje mojej miejscowości.

Należy w takiej sytuacji skontaktować się z administratorem systemu w celu dodania miejscowości.

 

Brak wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym po założeniu konta.

Jeśli wiadomość e-mail nie została dostarczona w przeciągu 1 godziny, należy sprawdzić folder SPAM a następnie skontaktować się z administratorem.

W niektórych przypadkach możne być konieczna zmiana adresu e-mail, co może zrobić administrator. Dane adresu e-mail można zweryfikować w przychodni w rejestracji.

 

Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik jest zablokowany”.

Oznacza to, że przekroczona została liczba niepoprawnych (z błędnymi danymi) logowań, w związku z czym konto zostało zablokowane. W celu odblokowanie konta należy skontaktować się z administratorem.

 

Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik nie istnieje”.

Użytkownik nie istnieje w systemie. Jeśli użytkownik jest pewny, że posiada konto o podanej przez siebie nazwie, należy skontaktować się z administratorem. Jeśli podawany jest błędny użytkownik różniący się wielkością litery system zwraca ogólną informację o błędzie. Obsługa rejestracji w przychodni może sprawdzić poprawny login w systemie.

 

Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Logowanie z numeru IP jest zablokowane. Prosimy o kontakt z administratorem.".

Ze względów bezpieczeństwa logowanie z adresu IP użytkownika zostało zablokowane. Adresy IP są cyklicznie odblokowywane. Należy skontaktować się z administratorem.

 

Podczas rezerwacji terminu wyświetlony został komunikat: „W zadanym okresie istnieje już rezerwacja”.

Oznacza to, że termin jest już zajęty. Należy wybrać inny termin.

 

Pełna instrukcja obsługi  --  link do pliku

 

OSTATNIE ZMIANY w e-rejestracji:


    Poprawa zapisu miejsca wizyt receptowych dodanych do Terminarza poprzez rezerwację przez Portal eRejestracja.
    Dodanie możliwości zamawiania wizyt receptowych dla komercji z poziomu portalu eRejestracja.
    Rozszerzenie mechanizmu zapamiętywania podstron przed odświeżeniem przeglądarki, z dokładnością do podstron wywoływanych z menu bocznych.
    Poprawa mechanizmu wyświetlania tytułu strony w przeglądarce w Portalu eRejestracja.
    Poprawa wyświetlenia ikon do wyboru podczas zarządzaniem kategorią newsów w Portalu eRejestracja.
    Zmiana komunikatu dotyczącego braku dostępnych metod logowań w Portalu eRejestracja.
    Dodanie mechanizmu reCAPTCHA do funkcjonalności przypomnienia loginu w Portalu eRejestracja.
    Zmiana komunikatów w funkcjonalności resetowania hasła w Portalu eRejestracja.
    Dodanie mechanizmu reCAPTCHA do funkcjonalności resetowania hasła w Portalu eRejestracja.
    Dodanie mechanizmu reCAPTCHA do funkcjonalności wysyłania wniosków w Portalu eRejestracja.
    Poprawa mechanizmu obsługi zgody na przetwarzanie danych osobowych w Portalu eRejestracja.
  

 

Każdy użytkownik systemu zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego korzysta z e-rejestracji. W tym celu wskazane jest postępowanie zgodne z następującymi zasadami bezpieczeństwa:

 
1) Przed zalogowaniem się na swoje konto należy sprawdzić:

 • czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia,
 • czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację; w zależności od przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu,
 • można sprawdzać ważność i poprawność certyfikatu strony do logowania,
 • nie wolno logować się z adresu strony, przesłanej przez innego użytkownika drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail lub wiadomości w komunikatorze internetowym),
 • nie należy logować się do  z komputera, na którym jest już zalogowany inny użytkownik,
 • po zalogowaniu nie należy pozostawiać komputera bez nadzoru, w szczególności należy zablokować do niego dostęp,
 • należy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się w oknie przeglądarki oraz nie należy lekceważyć komunikatów o zaistniałych zagrożeniach wysyłanych przez systemy zabezpieczające komputer ,
 • po zakończeniu pracy należy wylogować się,
 • nie zaleca się korzystać z e-rejestracji w miejscach publicznych, np. korzystając z kafejek internetowych
 • nie zaleca się korzystać z otwartych sieci WiFi,
 • komputer używany do pracy powinien być wyposażony w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz mieć załączony firewall,
 • aktualizacje i poprawki systemu operacyjnego powinny być jak najnowsze. Dotyczy to również  przeglądarki internetowej, wtyczki Flash, JAVA itp.
 • Wszelkie próby logowania,  zarówno udane jak i nieudane są rejestrowane. Wśród rejestrowanych danych znajduje się również adres IP użytkownika, który podejmował próbę zalogowania,
 • Wszystkie czynności wykonywane po zalogowaniu są rejestrowane.

 

 

1.     Administratorem podanych danych jest Proelmed Sp. z o.o.  W Proelmed Sp. z o.o. powołany jest inspektor ochrony danych (zwany także administratorem bezpieczeństwa informacji), do którego można kierować zapytania na adres sekretariat@proelmed.pl

2.     Przedmiotowe dane przetwarzane są celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi.  Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art 6 ust. 1 lit f  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

3.     Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.