Rejestrowanie telefoniczne, odwoływanie wizyt komercyjnych oraz w ramach NFZ w poszczególnych poradniach:

Rejestracja ogólna, Plac Ratuszowy 1B        tel. 32 786 58 00
Rejestracja ogólna, ul. Staszica 4a.             tel. 32 786 59 00

A
A+
A++

Szanowni Państwo, system internetowej rezerwacji wizyt nadal działa w trybie wdrożeniowym. Sukcesywnie będziemy udostępniać możliwość rejestrowania się do nowych lekarzy i w szerszym zakresie czasowym. Ograniczeń tych nie ma rejestracja telefoniczna.

Wszelkie uwagi do działania e-rejestracji prosimy kierować na adres podany w prawym dolnym rogu strony lub zgłaszać telefonicznie do rejestracji tel. 32 786 58 00, 32 786 59 00. W pilnych przypadkach można poprosić o numer telefonu do administratora serwisu w administracji przychodni.

Do lekarzy POZ proszę rejestrować się z maksymalnie 7 dniowym wyprzedzeniem. Do lekarzy specjalistów często wymagane jest skierowanie , które trzeba posiadać w chwili rezerwacji terminu i dostarczyć w ciągu 14 dni od zarejestrowania się pod rygorem usunięcia rezerwacji. Skierowanie powinno być aktualne w chwili rezerwacji jak i w dniu wizyty.

W razie problemów z wyszukaniem wolnego terminu proszę nacisnąć przycisk "wyczyść". W przypadku nieotrzymania potwierdzenia rejestracji proszę sprawdzić folder SPAM i dodać domenę proelmed.pl do bezpiecznych nadawców. W przypadku podania błędnego adresu e-mail (co często się zdarza) prosimy o korespondencję wysłaną z właściwego adresu z opisem problemu.  Konta z niedokończoną rejestracją lub błędami są aktywowane ręcznie przez administratora. W przypadku ponownego kliknięcia linku aktywacyjnego pojawia się wtedy komunikat że "kod został już wykorzystany". Oznacza to że można się logować bez dodatkowej aktywacji.  W razie pytań prosimy o telefon. Problemy techniczne i opinie proszę zgłaszać na adres podany w prawym dolnym rogu. Podanie swojego numeru telefonu może pomóc szybciej rozwiązać problem. 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy rejestracji do lekarzy POZ i sprawdzenie:

  • Czy wybrana jest właściwa przychodnia (Łaziska Górne czy Łaziska Średnie)
  • Czy wybrana osoba to lekarz, do którego złożona jest aktualna, aktywna deklaracja


1. eRejestracja

System eRejestracja przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u SWOJEGO lekarza dla wybranej poradni. Użytkownik może umawiać się na wizyty, odwoływać je oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. Aby wykonywać wymienione czynności, użytkownik musi posiadać aktywne konto. Portal posiada standardowy szablon wczytywany domyślnie podczas wejścia na stronę, istnieje również szablon o wysokim kontraście oraz powiększonej czcionce, stworzony dla osób posiadających osłabiony wzrok. Zmiana pomiędzy stylami strony możliwa jest po naciśnięciu ikony oka znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu. Napisy, widoczne po włączeniu alternatywnego wyglądu, pozwalają na zmianę rozmiaru czcionki.

2. Utworzenie konta

Dokonanie rezerwacji terminu jest możliwe tylko wtedy, gdy użytkownik posiada aktywne konto w systemie. Aby utworzyć konto należy nacisnąć przycisk „Utwórz konto” znajdujący się na pasku menu. Na portalu istnieją dwie możliwości zarejestrowania konta: metodą tradycyjną - posiadając osobisty adres e-mail (można posiadać wiele aliasów do tego samego konta e-mail), poprzez podpis cyfrowy. Niektóre opcje mogą zostać wyłączone przez administratora. Konto tradycyjne utworzone jest w sposób znany na wielu portalach, wymagane jest jednak, by formularz wypełnić danymi zgodnymi z prawdą (dane będą weryfikowane w późniejszym etapie). Jest to niezbędny wymóg do uniknięcia przeszkód w dalszym użytkowaniu portalu. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane, reszta nie jest obowiązkowa. Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku „Utwórz konto” znajdującego się pod formularzem. System w tym momencie zweryfikuje poprawność danych i jeśli zostały wprowadzone niezgodnie z wymogami, utworzenie konta nie powiedzie się, a użytkownik zostanie poinformowany o nieprawidłowościach poprzez odpowiednie komunikaty. Aby je odczytać, należy najechać kursorem myszy na pole z czerwoną ramką. Po poprawieniu błędów ponownie nacisnąć przycisk „Utwórz konto”.

Zarejestrowanie użytkownika może dokonać również obsługa rejestracji w przychodni.

3. Logowanie do systemu

Logowanie dostępne jest dla użytkownika posiadającego aktywne konto w systemie eRejestracja. Kliknięcie przycisku „Zaloguj się” zamieszczonego w głównym menu przeniesie na stronę logowania. Po wykonaniu logowania użytkownik zostanie zalogowany i przeniesiony na stronę główną portalu.

4. Rezerwacja wolnego terminu

Zarezerwowanie terminu dostępne jest po naciśnięciu przycisku „Wolne terminy”, znajdującego się w głównym menu aplikacji. Zarezerwowanie terminu ułatwione jest poprzez określenie parametrów wyszukiwania. Pozwalają zawężać wyszukiwane wizyty do tych, które interesują użytkownika. Parametry dostępne są z poziomu podmenu, przełączać można się między nimi manualnie bądź używając przycisków strzałek. Użytkownik posiada możliwość wybrania świadczeniodawcy, specjalności, świadczenia, osoby personelu, daty wizyty oraz jej typu. Przywrócenie domyślnych ustawień wyszukiwania wywołuje przycisk „Wyczyść filtr”. Wizyty zgodne z ustawionymi parametrami zostaną wyświetlone po naciśnięciu przycisku „Wyszukaj”. Rezerwacja terminu odbywa się poprzez użycie przycisku „Rezerwuj”, a następnie potwierdzenie dokonania rezerwacji przyciskiem „Wyślij”. Należy pamiętać, że rezerwowanie wizyt jest możliwe wyłącznie dla zalogowanego użytkownika.

5. Moje konto

Po zalogowaniu w głównym menu aplikacji znajduje się przycisk „Moje konto”. Zakładka umożliwia zarządzanie kontem oraz rezerwacjami.

5.1. Zmień dane

W celu zmiany danych użytkownika, należy w zakładce „Moje konto” wybrać opcję „Zmień dane”. Użytkownik posiada możliwość zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu komórkowego. Pozostałe dane są tylko do odczytu i nie mogą zostać edytowane. Jeśli istnieje konieczność zmiany któregoś z nieaktywnych pól, należy powiadomić świadczeniodawcę.

5.2. Zmień hasło

Zmiana hasła użytkownika dostępna jest z menu „Moje konto” po wybraniu opcji „Zmień hasło”. Po otworzeniu strony należy wypełnić wszystkie pola oraz nacisnąć przycisk „Zmień dane”. Na adres e-mail użytkownika przyjdzie email z kodem aktywującym zmianę hasła.

5.3. Moje rezerwacje

Aby zobaczyć zarezerwowane przez użytkownika terminy, należy otworzyć „Moje rezerwacje” z menu „Moje konto”. Istnieje możliwość wybrania parametrów wyszukiwania wizyt poprzez wykorzystanie rozwijanych list. Po ustaleniu opcji wyszukiwania wizyt w celu ich wyświetlenia należy nacisnąć przycisk „Wyszukaj”

6. Subkonta

Subkonto jest kontem stworzonym dla podopiecznego przez opiekuna. Istnieje możliwość dodawania, zarządzania oraz usuwania subkont poprzez menu "Moje konto". Zarządzanie subkontem odbywa sięz poziomu konta opiekuna.

7. Zamawianie recept

Użytkownik portalu eRejestracja posiada możliwość zamówienia wizyty receptowej wyłącznie na leki, które zostały mu dawniej przepisane (leki stałe) i zarejestrowane w systemie mMedica. Przed pierwszym zamówieniem wizyty receptowej należy zgłosić to swojemu lekarzowi. System na dziś nie posiada zabezpieczeń przed zamówieniem wizyty w niewłaściwego lekarza. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wybranie poradni i lekarza. Zarezerwowanie wizyty receptowej możliwe jest po naciśnięciu na „Zamów receptę” w menu „Moje konto”. Z wyświetlonych list należy wybrać odpowiedniego świadczeniodawcę, specjalność oraz personel, a następnie użyć przycisku „Wyszukaj” w celu załadowania dostępnych leków. Lekarstwa, które mają zostać wypisane na recepcie, należy dodać do tabeli poprzez kliknięcie na ich nazwę, a następnie zatwierdzić wybór naciskając „Zatwierdź leki”. Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie, na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia i realizacji wizyty receptowej.

8. Powiadamianie SMS i e-mail

Po zarejestrowaniu do lekarza pacjent może być powiadomiony o :

  • terminach wizyt,
  • konieczności dostarczenia skierowania.
  • dokonania rezerwacji terminu wizyty w przychodni.
  • zmianie terminu rezerwacji lub jej odwołania.
  • odwołaniu wizyty z powodu niedostarczenia skierowania i konieczności umówienia nowego terminu.
Aby otrzymywać powiadomienia należy jednorazowo wypisać odpowiednią zgodę w rejestracji. Jest to prosty formularz zawierający nr. telefonu komórkowego, na który mają przychodzić powiadomienia lub adres e-mail.

Najczęściej zadawane pytania

Jak skontaktować się z administratorem?

Adres administratora znajduje się w stopce u dołu strony. W przypadku zgłaszania błędu proszę o szczegółowe podanie na jakim systemie operacyjnym i jakiej przeglądarce występuje.

Na stronie/formularzu pojawiły się pola z czerwonym obramowaniem.

Oznacza to, że użytkownik przy wprowadzaniu danych popełnił błąd. Należy poprawić wszystkie pola oznaczone czerwonym obramowaniem.

W formularzu tworzenia konta użytkownika brakuje mojej miejscowości.

Należy w takiej sytuacji skontaktować się z administratorem systemu w celu dodania miejscowości.

Brak wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym po założeniu konta.

Jeśli wiadomość e-mail nie została dostarczona w przeciągu 1 godziny, należy sprawdzić folder SPAM a następnie skontaktować się z administratorem.

Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik jest zablokowany”.

Oznacza to, że przekroczona została liczba niepoprawnych (z błędnymi danymi) logowań, w związku z czym konto zostało zablokowane. W celu odblokowanie konta należy skontaktować się z administratorem.

Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik nie istnieje”.

Użytkownik nie istnieje w systemie. Jeśli użytkownik jest pewny, że posiada konto o podanej przez siebie nazwie, należy skontaktować się z administratorem. Jeśli podawany jest błędny użytkownik różniący się wielkością litery system zwraca ogólną informację o błędzie. Obsługa rejestracji w przychodni może sprawdzić poprawny login w systemie.

Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Logowanie z numeru IP jest zablokowane. Prosimy o kontakt z administratorem.".

Ze względów bezpieczeństwa logowanie z adresu IP użytkownika zostało zablokowane. Adresy IP są cyklicznie odblokowywane. Należy skontaktować się z administratorem.

Podczas rezerwacji terminu wyświetlony został komunikat: „W zadanym okresie istnieje już rezerwacja”.

Oznacza to, że termin jest już zajęty. Należy wybrać inny termin.