e-rejestracja Proelmed Łaziska Górne

 

NASZE TELEFONY:

Plac Ratuszowy 1b

POZ: 32/786-58-13; 32/786-58-21, Dzieci: 32/786-58-14 i 662-180-991, Specjaliści: 32/786-58-12, Medycyna pracy: 32/786-58-37, Laboratorium: 32/ 786 58 24

ul. Staszica 4a

POZ: 32/786-59-13, 32/786-59-12  oraz 662 181 130, Dzieci: 32/786-59-20, Urazówka: 32/786-59-29 lub 30, Medycyna pracy: 32/786-59-38, Punkt poboru 32 786 58 24.

 

Szanowni Państwo, system internetowej rezerwacji wizyt nadal działa w trybie rozwojowym. Sukcesywnie będziemy udostępniać możliwość rejestrowania się do nowych lekarzy i w szerszym zakresie czasowym. Ograniczeń tych nie ma rejestracja telefoniczna.

Wszelkie uwagi do działania e-rejestracji prosimy kierować poprzez formularz https://proelmed.pl/zglaszanie-problemow-informatycznych-erejestracja.html

Do lekarzy POZ proszę rejestrować się z maksymalnie 7 dniowym wyprzedzeniem. Do lekarzy specjalistów często wymagane jest skierowanie lub e-skierowanie , które trzeba posiadać w chwili rezerwacji terminu i dostarczyć (np na e-mail lub telefonicznie podać PIN). Skierowanie powinno być aktualne w chwili rezerwacji jak i w dniu wizyty. Wizyty muszą posiadać wybrany personel.

Aby złożyć deklarację do POZ w Proelmed proszę użyć konta IKP https://pacjent.gov.pl/ Po zaimportowaniu przez nas takiej deklaracji będzie ona aktywna w naszej placówce.

Strona nie działa niestety na komputerach APPLE i producent nie przewiduje takiej funkcjonalności.

W przypadku nieotrzymania potwierdzenia rejestracji proszę sprawdzić foldery SPAM, OFERTY itp. i dodać domenę proelmed24.pl oraz proelmed.pl do bezpiecznych nadawców. W przypadku podania błędnego adresu e-mail (co często się zdarza) prosimy o korespondencję wysłaną z właściwego adresu ze szczegółowym opisem problemu.  Konta z niedokończoną rejestracją lub błędami są aktywowane ręcznie, cyklicznie przez administratora. W przypadku ponownego kliknięcia linku aktywacyjnego pojawia się wtedy komunikat że "kod został już wykorzystany". Oznacza to że można się logować bez dodatkowej aktywacji. W razie nietypowych problemów proszę spróbować zmienić przeglądarkę. Zalecane przeglądarki to Firefox, Microsoft Edge. Ważne, aby wyłączyć blokowanie skryptów, reklam itp. w przypadku niewyświetlania zawartości strony np. przycisku rezerwacji wizyty. W razie pytań prosimy o kontakt. Problemy techniczne i opinie proszę szczegółowo opisywać i zgłaszać na adres podany w prawym dolnym rogu. Podanie swojego numeru telefonu pomoże uzyskać szybką informację zwrotną.

Do obsługi strony polecamy przeglądarkę Firefox lub Internet Explorer. 

Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi przy rejestracji do lekarzy POZ i sprawdzenie:

 • Czy wybrana jest właściwa przychodnia (Łaziska Górne czy Łaziska Średnie)
 • Czy wybrana osoba to lekarz, do którego złożona jest aktualna, aktywna deklaracja
 • Do pediatry rejestrujemy wyłącznie dzieci CHORE .

W przypadku braku wiedzy do jakiego lekarza się zarejestrować, prosimy o kontakt telefoniczny lub rejestrację osobistą.

 

1. eRejestracja

System eRejestracja przeznaczony jest dla użytkowników, którzy chcą dokonać rezerwacji wizyty u SWOJEGO lekarza dla wybranej poradni. Użytkownik może umawiać się na wizyty, odwoływać je oraz zmieniać terminy już zarezerwowanych. Aby wykonywać wymienione czynności, użytkownik musi posiadać aktywne konto. Portal posiada standardowy szablon wczytywany domyślnie podczas wejścia na stronę, istnieje również szablon o wysokim kontraście oraz powiększonej czcionce, stworzony dla osób posiadających osłabiony wzrok. Zmiana pomiędzy stylami strony możliwa jest po naciśnięciu ikony oka znajdującej się w prawym górnym rogu ekranu. Napisy, widoczne po włączeniu alternatywnego wyglądu, pozwalają na zmianę rozmiaru czcionki. Strona działa jedynie na komputerach z systemem Windows.

2. Utworzenie konta

Najprościej założyć konto możemy w przychodni. Po podaniu adresu e-mail wystarczy poprosić o dodanie konta do e-rejestracji. Panie rejestratorki robią to w kilka sekund . Można otrzymać wydruk z tymczasowym hasłem lub odebrać go w wiadomości e-mail.

Aby utworzyć konto na stronie internetowej należy nacisnąć przycisk „Utwórz konto” znajdujący się na pasku menu. Na portalu istnieją dwie możliwości zarejestrowania konta: metodą tradycyjną - posiadając osobisty adres e-mail (można posiadać wiele aliasów do tego samego konta e-mail), poprzez podpis cyfrowy. W systemie można też tworzyć subkonat np. dla dzieci. Konto tradycyjne utworzone jest w sposób znany na wielu portalach, wymagane jest jednak, by formularz wypełnić danymi zgodnymi z prawdą (dane będą weryfikowane w późniejszym etapie). Jest to niezbędny wymóg do uniknięcia przeszkód w dalszym użytkowaniu portalu. Pola oznaczone gwiazdką są wymagane, reszta nie jest obowiązkowa. Po wypełnieniu formularza należy użyć przycisku „Utwórz konto” znajdującego się pod formularzem. System w tym momencie zweryfikuje poprawność danych i jeśli zostały wprowadzone niezgodnie z wymogami, utworzenie konta nie powiedzie się, a użytkownik zostanie poinformowany o nieprawidłowościach poprzez odpowiednie komunikaty. Aby je odczytać, należy najechać kursorem myszy na pole z czerwoną ramką. Po poprawieniu błędów ponownie nacisnąć przycisk „Utwórz konto”.

PO SAMODZIELNYM UTWORZENIU KONTA KONIECZNE JEST POWIADOMIENIE REJESTRACJI O KONIECZNOŚCI SCALENIA PACJENTÓW NP. PODCZAS WIZYTY W PRZYCHODNI. PERSONEL POTWIERDZI TOŻSAMOŚĆ I DOKONA ODPOWIEDNIEJ OPERACJI W PROGRAMIE KOMPUTEROWYM. DOPIERO OD TEGO MOMENTU MOŻLIWE BĘDZIE ZAMAWIANIE RECEPT I DOSTĘPNA BĘDZIE CIĄGŁOŚĆ DOKUMENTACJI DLA LEKARZA.

3. Logowanie do systemu

Logowanie dostępne jest dla użytkownika posiadającego aktywne konto w systemie eRejestracja. Kliknięcie przycisku „Zaloguj się” zamieszczonego w głównym menu przeniesie na stronę logowania. Po wykonaniu logowania użytkownik zostanie zalogowany i przeniesiony na stronę główną portalu. W przypadku problemów z logowaniem proszę skorzystać z opcji przypomnienia loginu i hasła. Wpisanie błędnego loginu lub hasła może spowodować zablokowanie konta.

4. Rezerwacja wolnego terminu

Zarezerwowanie terminu dostępne jest po naciśnięciu przycisku „Wolne terminy”, znajdującego się w głównym menu aplikacji i wybraniu poradni albo lekarza.  Zarezerwowanie terminu ułatwione jest poprzez określenie parametrów wyszukiwania. Pozwala to zawężać wyszukiwane wizyty do tych, które interesują użytkownika. Należy pamiętać, że rezerwowanie wizyt jest możliwe wyłącznie dla zalogowanego użytkownika. W systemie informacje "telemedycyna" oznaczają poradę zdalną. Wartość "teleporada" oznacza szyfrowane połączenie video lub audio przy użyciu kamery internetowej np. w laptopie.

5. Moje konto

Po zalogowaniu w głównym menu aplikacji znajduje się przycisk „Moje konto”. Zakładka umożliwia zarządzanie kontem oraz rezerwacjami.

5.1. Zmień dane

W celu zmiany danych użytkownika, należy w zakładce „Moje konto” wybrać opcję „Zmień dane”. Użytkownik posiada możliwość zmiany nazwiska, adresu zamieszkania, adresu email oraz numeru telefonu komórkowego. Pozostałe dane są tylko do odczytu i nie mogą zostać edytowane. Jeśli istnieje konieczność zmiany któregoś z nieaktywnych pól, należy powiadomić świadczeniodawcę.

5.2. Zmień hasło

Zmiana hasła użytkownika dostępna jest z menu „Moje konto” po wybraniu opcji „Zmień hasło”. Po otworzeniu strony należy wypełnić wszystkie pola oraz nacisnąć przycisk „Zmień dane”. Na adres e-mail użytkownika przyjdzie e-mail z kodem aktywującym zmianę hasła.

5.3. Moje rezerwacje

Aby zobaczyć zarezerwowane przez użytkownika terminy, należy otworzyć „Moje rezerwacje” z menu „Moje konto”. Istnieje możliwość wybrania parametrów wyszukiwania wizyt poprzez wykorzystanie rozwijanych list. Po ustaleniu opcji wyszukiwania wizyt w celu ich wyświetlenia należy nacisnąć przycisk „Wyszukaj”

6. Subkonta

Subkonto jest kontem stworzonym dla podopiecznego  przez opiekuna. Istnieje możliwość dodawania, zarządzania oraz usuwania subkont poprzez menu "Moje konto". Zarządzanie subkontem odbywa się z poziomu konta opiekuna.

Utworzenie subkonta jest konieczne do zarezerwowania terminu dla dziecka.


7. Zamawianie wizyt receptowych (recept)

Użytkownik portalu eRejestracja posiada możliwość zamówienia wizyty receptowej wyłącznie na leki, które zostały mu dawniej przepisane (leki stałe) i zarejestrowane w systemie mMedica. Przed pierwszym zamówieniem wizyty receptowej należy zgłosić to swojemu lekarzowi. W przypadku samodzielnego tworzenia konta konieczne jest zamówienie zwykłej wizyty przez eRejestrację i potwierdzenie tożsamości w rejestracji! Bez potwierdzenie tożsamości system nie wyświetli listy leków, które można zamówić samodzielnie. Niestety konieczne jest zarezerwowanie chociaż jednej zwykłej wizyty u lekarza w eRejestracji zanim będzie można samodzielnie zamówić leki. System na dziś nie posiada zabezpieczeń przed zamówieniem wizyty w niewłaściwego lekarza. Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na poprawne wybranie poradni i lekarza. Zarezerwowanie wizyty receptowej możliwe jest po naciśnięciu na „Zamów receptę” w menu „Moje konto”. Z wyświetlonych list należy wybrać odpowiedniego świadczeniodawcę, specjalność oraz personel, a następnie użyć przycisku „Wyszukaj” w celu załadowania dostępnych leków. Lekarstwa, które mają zostać wypisane na recepcie, należy dodać do tabeli poprzez kliknięcie na ich nazwę, a następnie zatwierdzić wybór naciskając „Zatwierdź leki”. Jeśli wszystkie czynności zostały wykonane poprawnie, na adres e-mail zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia i realizacji wizyty receptowej. Jeśli lekarz nie udostępnia wizyt receptowych w swoim harmonogramie funkcja będzie niedostępna. Jeśli lekarz nie pracuje w danym dniu lub jest na urlopie należy wybrać inną datę lub zastępującego go lekarza. Jeśli nie wiesz jakiego lekarza wybrać skontaktuj się z rejestracją.

Tel 32 786 59 00 lub 32 786 58 00.

W przypadku jeśli na liście brakuje oczekiwanych leków należy zarezerwować normalną wizytę w celu uzupełnienia listy. Następnie będzie można zmawiać je bez przeszkód. Po wypisaniu recepty system wyśle powiadomienie e-mail.

 

8. Powiadamianie  e-mail lub e-mail

Po zarejestrowaniu do lekarza pacjent może być powiadomiony o :

 • terminach wizyt,
 • konieczności dostarczenia skierowania.
 • dokonania rezerwacji terminu wizyty w przychodni.
 • zmianie terminu rezerwacji lub jej odwołania.
 • odwołaniu wizyty z powodu niedostarczenia skierowania i konieczności umówienia nowego terminu,
 • wypisaniu leku,
 • terminie szczepienia
 • otrzymaniu e-recepty
 • otrzymanie e-skierowania.

Aby otrzymywać powiadomienia należy jednorazowo wypisać odpowiednią zgodę w rejestracji. Jest to prosty formularz zawierający nr. telefonu komórkowego i e-mail, na który mają w przyszłości przychodzić powiadomienia. W przypadku nieotrzymania wiadomości SMS z przypomnieniem o terminie wizyty, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie tego problemu. Dziękujemy.

 

Najczęściej zadawane pytania:

 

Na stronie/formularzu pojawiły się pola z czerwonym obramowaniem.

Oznacza to, że użytkownik przy wprowadzaniu danych popełnił błąd. Należy poprawić wszystkie pola oznaczone czerwonym obramowaniem.

 

W formularzu tworzenia konta użytkownika brakuje mojej miejscowości.

Należy w takiej sytuacji skontaktować się z administratorem systemu w celu dodania miejscowości.

 

Brak wiadomości e-mail z linkiem aktywacyjnym po założeniu konta.

Jeśli wiadomość e-mail nie została dostarczona w przeciągu 1 godziny, należy sprawdzić folder SPAM, OFERTY, SPOŁECZNOŚCIOWE itp. a następnie skontaktować się z administratorem.

W niektórych przypadkach możne być konieczna zmiana adresu e-mail, co może zrobić wyłącznie administrator. Dane adresu e-mail można zweryfikować w przychodni w rejestracji.

 

Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik jest zablokowany”.

Oznacza to, że przekroczona została liczba niepoprawnych (z błędnymi danymi) logowań, w związku z czym konto zostało czasowo zablokowane. W celu przyśpieszenia odblokowanie konta należy skontaktować się z administratorem.

 

Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Użytkownik nie istnieje”.

Użytkownik nie istnieje w systemie. Jeśli użytkownik jest pewny, że posiada konto o podanej przez siebie nazwie, należy skontaktować się z administratorem. Jeśli podawany jest błędny użytkownik różniący się wielkością litery system zwraca ogólną informację o błędzie. Obsługa rejestracji w przychodni może sprawdzić poprawny login w systemie.

 

Przy logowaniu pojawiła się wiadomość: „Logowanie z numeru IP jest zablokowane. Prosimy o kontakt z administratorem.".

Ze względów bezpieczeństwa logowanie z adresu IP użytkownika zostało zablokowane. Najczęstszą przyczyną jest błędny login, który można przypomnieć na stronie zgodnie z instrukcją. Adresy IP są cyklicznie odblokowywane. Należy skontaktować się z administratorem.

 

Podczas rezerwacji terminu wyświetlony został komunikat: „W zadanym okresie istnieje już rezerwacja”.

Oznacza to, że termin jest już zajęty. Należy wybrać inny termin.

Konieczność potwierdzenia samorzutności, po samodzielnym utworzeniu konta.

 • Dodanie mechanizmu przekierowania do wybranej rezerwacji po zalogowaniu w Portalu eRejestracja.
 • Dodanie mechanizmu wielu przekierowań po logowaniu w Portalu eRejestracja.
 • Poprawa błędu z pobieraniem danych adresowych z konta nadrzędnego podczas tworzenia subkonta w Portalu eRejestracja.
 • Poprawa mechanizmu pobierania certyfikatu do komunikacji z bramką SMS z bazy mMedica w Portalu eRejestracja.
 • Poprawa synchronizacji danych zebranych w trybie offline w Portalu eRejestracja.
 • Umożliwienie przeglądu statystyk logowań, tworzenia kont oraz rezerwacji w Portalu eRejestracja.
 • Umożliwienie rezerwacji usług komercyjnych w Portalu eRejestracja.
 • Zniesienie wymagania zgody pacjenta podczas udostępniania dokumentu do IM / eRejestracji po stronie aplikacji mMedica.

 

Każdy użytkownik systemu zobowiązany jest do dbałości o bezpieczeństwo urządzenia, za pomocą którego korzysta z e-rejestracji. W tym celu wskazane jest postępowanie zgodne z następującymi zasadami bezpieczeństwa:

 
1) Przed zalogowaniem się na swoje konto należy sprawdzić:

 • czy adres na stronie logowania zaczyna się od przedrostka https, oznaczającego protokół, odpowiadający za bezpieczeństwo połączenia,
 • czy w przeglądarce występują informacje wskazujące, że połączenie jest szyfrowane, czy w obrębie okna przeglądarki internetowej znajduje się symbol kłódki, co gwarantuje, że sesja jest szyfrowana protokołem SSL, pozwalającym na bezpieczną komunikację; w zależności od przeglądarki, kłódka może pojawić się w pasku adresowym lub w pasku stanu w dolnej części ekranu,
 • można sprawdzać ważność i poprawność certyfikatu strony do logowania,
 • nie wolno logować się z adresu strony, przesłanej przez innego użytkownika drogą elektroniczną (np. w wiadomości e-mail lub wiadomości w komunikatorze internetowym),
 • nie należy logować się do  z komputera, na którym jest już zalogowany inny użytkownik,
 • po zalogowaniu nie należy pozostawiać komputera bez nadzoru, w szczególności należy zablokować do niego dostęp,
 • należy zwracać uwagę na komunikaty pojawiające się w oknie przeglądarki oraz nie należy lekceważyć komunikatów o zaistniałych zagrożeniach wysyłanych przez systemy zabezpieczające komputer ,
 • po zakończeniu pracy należy wylogować się,
 • nie zaleca się korzystać z e-rejestracji w miejscach publicznych, np. korzystając z kafejek internetowych
 • nie zaleca się korzystać z otwartych sieci WiFi,
 • komputer używany do pracy powinien być wyposażony w program antywirusowy z aktualną bazą wirusów oraz mieć załączony firewall,
 • aktualizacje i poprawki systemu operacyjnego powinny być jak najnowsze. Dotyczy to również  przeglądarki internetowej, wtyczki Flash, JAVA itp.
 • Wszelkie próby logowania,  zarówno udane jak i nieudane są rejestrowane. Wśród rejestrowanych danych znajduje się również adres IP użytkownika, który podejmował próbę zalogowania,
 • Wszystkie czynności wykonywane po zalogowaniu są rejestrowane.

 

Pełna instrukcja obsługi  --  link do pliku

1.     Administratorem podanych danych jest Proelmed Sp. z o.o.  W Proelmed Sp. z o.o. powołany jest inspektor ochrony danych (zwany także administratorem bezpieczeństwa informacji), do którego można kierować zapytania na adres daneosobowe@proelmed.pl

2.     Przedmiotowe dane przetwarzane są celu przyjmowania wpływającej korespondencji i udzielania na nią odpowiedzi.  Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art 6 ust. 1 lit f  rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych).

3.     Pani/Pana  dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi.

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi dotyczącej przetwarzania Pani/Pana danych osobowych do organu nadzorczego. Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji wywołujących wobec Pani/Pana skutki prawne.

 

Inspektorem Ochrony Danych (IOD) w Przedsiębiorstwie Usług

Medycznych Proelmed Spółka z o.o. jest Mariusz Sarnecki

Kontakt: daneosobowe@proelmed.pl